Get Adobe Flash player

Rubriky

Sobota 25. září 2021

POČASÍ V CHEBU

Cheb
25.9.2021, 22:53
Clear
Clear
12°C
current pressure: 1020 mb
humidity: 90%
wind speed: 1 m/s E
wind gusts: 1 m/s
sunrise: 07:02
sunset: 19:02
 

POČASÍ V TAGILU

Nižní Tagil
26.9.2021, 02:53
Облачно
Облачно
7°C
Температура на данный момент: 5°C
Давление: 1020 mb
Влажность: 64%
Ветер: 3 m/s Запад
Направление ветра: 4 m/s
Восход: 07:54
Закат : 19:48
 

Odkazy:

Vážení žáci a rodiče,

přijměte, prosím, pozvání k nahlédnutí do projektu výměnné odborné zahraniční praxe pro obor Kuchař – číšník v Ruské federaci v městě Nižní Tagil.

Projekt má počátek v červnu roku 2002, kdy u příležitosti hudebního festivalu FIJO přijela na pozvání Městského úřadu v  Chebu ředitelka Nižnětagilského targovo ekanomičeskovo koledža, Světlana Vladimirovna Galicyna. Přijela nejen zhlédnout samotný hudební festival, ale také s myšlenkou najít v Chebu školu obdobného typu. Ve velmi krátké době se její záměr naplnil. V rámci doprovodného programu návštěvy se setkala s tehdejším ředitelem naší školy, Ing. Janem Kotem. Společně domluvili první body vzájemné dohody k výměnné odborné praxi a další spolupráci. Cílem projektu bylo nejen poznání přípravy jídel ruské kuchyně, ale také seznámení se způsobem života lidí v Rusku, tamní kulturou, přírodou a zvyky.

Je třeba zdůraznit, že celý tento projekt běží pod záštitou města Chebu v rámci partnerské dohody s městem Nižní Tagil. Za každoročního přispění finančních prostředků z rozpočtu města probíhá úspěšně dodnes.

Velkou zajímavostí dle sdělení Ministerstva školství v Moskvě je skutečnost, že naše partnerská škola v Nižním Tagilu je jedinou školou v Rusku, která má výměnnou „družbu“ se školou v České republice.

V současné době už můžeme hovořit o historii těchto výměnných odborných praxí. Jak už jsem v úvodu napsal, počátkem je rok 2002, kdy došlo k podepsání první dohody mezi školami. V dohodě jsou stanoveny přesné podmínky spolupráce, a tak jako první vyjíždějí v květnu roku 2003 naši studenti v doprovodu svých pedagogů na výměnnou odbornou praxi do Nižního Tagilu. Rok na to přijela skupina studentů z Nižního Tagilu k nám. Dnes již máme trvale zažito, že v lichém roce vyjíždíme do Ruska a v sudém se těšíme na příjezd ruských studentů do naší školy.

Na počátku roku 2007 navštívila při příležitosti svého lázeňského pobytu opět naši školu paní ředitelka S. V. Galicyna. S vedením školy dojednala další podrobnosti a tak byla Dohoda o spolupráci mezi školami prodloužena na další léta.

S nástupem nového ředitele školy PhDr. Miroslava Lišky se v chodu projektu nic nezměnilo. K podepsání nové Dohody o spoluprácimezi školami došlo při příležitosti návštěvy ředitele naší školy v Nižním Tagilu v červenci roku 2010. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. Pan ředitel se podrobně seznámil s partnerskou školou a s některými tamními pedagogy. Navštívil všechna pracoviště, kam naši studenti docházejí k výkonu praxe. Na vlastní oči se přesvědčil o přínosu výměnných pobytů pro naše studenty. V rámci doprovodného programu byl na městském úřadu přijat starostkou města Nižní Tagil, V. P. Isajevou.

V červnu roku 2012, v průběhu výměnných praxí ruských studentů u nás  v Chebu, projekt oslavil 10. výročí svého založení. Vyvrcholením oslav byl slavnostní družební česko-ruský společenský večer, kterého se zúčastnila ředitelka NTEK, Světlana Vladimirovna Galicyna, společně s dalšími pedagogy školy a sociálními partnery výměnných odborných praxí z Nižního Tagilu.

Podmínky účasti v projektu a průběh samotné přípravy k výjezdu

Projekt je určen především pro žáky 2. ročníků učebního oboru Kuchař-číšník. Ve výjimečných případech je skupina doplňována žáky 3. ročníku. Platí ale podmínka, že je pro tyto žáky v průběhu pobytu zařazena teoretická výuka odborných předmětů se zaměřením na přípravu k závěrečným zkouškám.

Na základě uzavřené dohody vyjíždí k výměnné odborné praxi skupina 12-ti žáků, která je složena ze 6 dívek a 6 chlapců. Toto složení je stanoveno vzhledem k ubytování a následně k vytvoření pracovních dvojic (dívka+chlapec). Utvořením šesti dvojic pak obsazujeme šest samostatných pracovišť. Skupinu doprovází vždy 2 pedagogové.

I když na praxi odjíždíme zpravidla v měsíci květnu, přípravu zahajujeme již v druhé polovině měsíce září daného školního roku, kdy žáky seznámíme s  projektem a poskytneme jim základní vstupní informace.V rámci celé přípravy je velkou výhodou, že škola má z předešlých výměnných odborných praxí zpracované dokumentární filmy na DVD, které jim v rámci výuky promítneme.V kopii je pak možno DVD zapůjčit domů, aby i rodiče měli možnost tyto dokumentární filmy shlédnout.

Do třídy předkládáme průzkum zájmu prostřednictvím krátkého dotazníku s návratkou. Ze zájemců je po diskusi s třídním učitelem, učitelem odborného výcviku a vedoucím učitelem odborného výcviku vybrána skupina žáků. Podmínkou k účasti jsou dobré výsledky v odborném výcviku a teoretickém vyučování, absence výchovných problémů, dobrý zdravotní stav, zvládnutí přepravy letadlem, platný cestovní doklad (platný ještě alespoň 3 měsíce po ukončení pobytu v Rusku). Vzhledem k tomu, že se v průběhu přípravy může u žáka cokoliv změnit a Rusko je země s vízovou povinností, určujeme a připravujeme k výjezdu zpravidla 2-4 náhradníky.

Jakmile je skupina jmenovitě sestavena, vyžádáme si k výjezdu písemný souhlas rodičů (zákonných zástupců). Samotná příprava začíná pravidelnou výukou v krátkodobém kurzu ruského jazyka, jehož se povinně účastní všichni vybraní zájemci včetně náhradníků.

Žáci si po vyučování, popř. o sobotách připravují kulturní program a další potřebné věci. V měsíci dubnu organizujeme společnou schůzku s rodiči, další svoláváme těsně před vlastním odjezdem.

Financování celého projektu je kryto z  prostředků města Chebu a školy. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků v rozpočtech není však vyloučeno, že se v dalších letech na nákladech budou podílet i rodiče. Žák si v plné výši hradí náklady na cestovní pojištění, případně i náklady k vyřízení víz. Podílí se také na nákupu materiálně-provozních prostředků a dárků. Dárky pak předávají na svých pracovištích a zástupcům doprovodného programu.

Přeprava do místa určení a vlastní průběh praxe

Vzhledem k příliš velké vzdálenosti (4000 km) se přepravujeme na místo určení letecky, a to převážně z letiště Praha-Václav Havla, přistáváme na letišti v Ekaterinburgu. Samotný přímý let trvá něco kolem 4 hodin. Dalších 146 km pak jedeme autobusem do Nižního Tagilu.

Ubytování je zajištěno v domově mládeže, který je součásti areálu školy. Pokoje jsou dvoulůžkové. Stravování je poskytováno ve školní jídelně.

Odbornou praxi žáci vykonávají ve vybraných restauračních provozech města N. Tagil, ale také v samotné školní jídelně po dobu tří týdnů. Pracovní doba je 6 hodinová. Víkendové dny jsou dny pracovního volna.

V průběhu celého pobytu je školou pro žáky připraven doprovodný program, který začíná po skončení pracovní doby a nekoná se pravidelně každý pracovní den. O víkendech je program organizován pravidelně, a to i v dopoledních hodinách.

 

 

autor: V. Golláň,garant projektu VOZP

Bookmark and Share