Get Adobe Flash player

Rubriky

Pondělí 18. října 2021

Odkazy:

Stavby

Centrum Chebu je mimořádně dobře zachované, včetně půdorysu, náměstí a zbytků hradeb, a je tedy právem městskou památkovou rezervací.

 • Gotickýkostel sv. Mikuláše. Z původní románské stavby z roku 1220 jsou zachovány obě věže. Kostel byl goticky přestavěn v letech 14561476 na trojlodní halu. Poškozené vrcholky věží byly barokně přestavěny roku 1746. Na konci druhé světové války byly zničeny neogotické věže, vzniklé po požáru barokních. V roce 2008 byly nahrazeny provizorní poválečné helmice, replikami neogotických věží a tak byly po více než šedesáti letech vráceny kostelu jeho proporce a charakter. Tato významná změna ovlivnila zásadně i panorama města. Nástěnné malby od mistra Lucase z Norimberku jsou z roku 1476.

 • Špalíček, malebná skupina jedenácti středověkých kupeckých domů na náměstí rozdělených Kramářskou uličkou, který vyrůstal od 13. století na místě kramářských bud a masných krámů. Podle nejstaršího zobrazení z roku 1472 je půdorys těchto dvou bloků v podstatě zachován do dnešní doby. Zbořena byla třetí řada domů, která stála na západní straně náměstí

 • Bývalý františkánský klášter, gotická stavba s kostelem Nebevzetí panny Marie s křížovou chodbou ze 13. – 14. století.

Křížová chodba františkánského kláštera

 • Bývalý kostel sv. Kláry (dnes koncertní síň), barokní stavba z let 17081711, patrně od K. Dienzenhofera.

 • Bývalý křižovnický klášter u mostu přes Ohři s pozdně gotickým kostelem sv. Bartoloměje, obdélnou stavbou s jediným středním pilířem a zajímavou klenbou z roku 1414.

Kostel sv. Bartoloměje v Chebu

Barokní radnice - Nová radnice

 • evangelický kostel Pokoje
 • Divadlo z roku 1874 podle plánů architekta V. Pröckla.

 • Pachelbelův dům je jedním z nejlépe zachovaných měšťanských domů na chebském náměstí. Právě tento dům se stal 25. 2. 1634 místem zavraždění Albrechta z Valdštejna, který zde nocoval. Dnes je sídlem krajského muzea. Pachelbelův dům - Krajské muzeum
 • Katolický farní kostel sv. Mikuláše je nejstarším chebským kostelem. Tuto monumentální stavbu najdete na Kostelním náměstí.

Kostel sv. Mikuláše v Chebu

Památníky

 • Americký památník
 • Sovětský památník
 • Památník zničeného židovského hřbitova
 • Památník synagogy, vypálené během tzv. Křišťálové noci v roce 1938
 • Památník 1. pěší divize americké armády

Sochy

 • V. I. Lenin– původně se socha nacházela na Leninově náměstí (dnes nám. Milady Horákové ) před chebským nádražím. Dnes je umístěna v lapidáriu ve Františkánských zahradách.
 • Julius Fučík– dnes se nachází socha v lapidáriu ve Františkánských zahradách.
 • Kašna rytíře Rolanda– Kašna stojí uprostřed náměstí a do roku 1591 je ozdobena sochou rytíře Rolanda, který symbolizoval trhová práva říšských měst. Chebský lid mu říkal „Wastl“. Originál sochy je v mázhauzu Chebského muzea, zatímco kašnu zdobí pískovcová kopie od akademického sochaře Živného z roku 1985.
 • Sépie – Jaroslav Róna – Socha se jako výrazný artefakt nachází v areálu Chebského hradu.

zdoj: wikipedia

Bookmark and Share