Get Adobe Flash player

Rubriky

Pondělí 18. října 2021

Odkazy:

Poutní kostel Maria Loreto Starý Hrozňatov – Známý poutní areál z let 1655 – 1689, místo přátelských setkání Čechů a Němců. Správce: Římskokatolická církev arciděkanský úřad

Na místě dnešní Bismarckovy rozhledny byla dne 23. 8. 1891 zpřístupněna dřevěná vyhlídková věž, vysoká 14 metrů. Stavbu inicioval chebský okrašlovací spolek. V roce 1909 byl objekt pro špatný stav dřevěné konstrukce zbourán. V témže roce byl v Chebu ustanoven výbor pro stavbu Bismarckovy rozhledny a 22. 5. 1909 byla vyhlášena v Chebských novinách veřejná sbírka.Stavba věže dle návrhu architekta Rolfa Beiera započala již v létě a 3. 10. 1909 byla 18 metrů vysoká kamenná věž slavnostně otevřena. Po druhé světové válce až do pádu komunismu se rozhledna ocitla v nepřístupném pohraničním pásmu. Donedávna byla mnohými považována za zbouranou, mladší generace o její existenci ani netušila. V roce 2005 ji nákladem cca 2 milióny Kč město Cheb nechalo zrekonstruovat. Rekonstrukci provedla chebská firma TEREA Cheb s.r.o. Věž byla 12. 6. 2005 znovu zpřístupněna veřejnosti a zařadila se k dalším historickým objektům, které město Cheb vlastní a o které pečuje.

 

 

Skanzen – muzeum lidové architektury a nářadí v Doubravě. Typická chebská lidová architektura, hrázděné     zemědělské usedlosti,   především tzv. Rustlerův statek z r. 1751 s hrázděným patrem, kde je zřízeno soukromé národopisné muzeum. Vesnická památková rezervace- Doubrava

Statek Milíkov v roce 2008 zakoupil Karlovarský kraj v obci Milíkov chebský hrázděný statek čp. 18, který byl dán do správy Krajskému muzeu Karlovarského kraje, které veřejnosti zpřístupnilo expozici proměn venkovského života od konce 19. století až po období charakterizované fenoménem chalupaření. Od 1. května 2009 je statek otevřen v omezeném provozním režimu. Návštěvníkům se zde představuje postupně utvářený celek selského interiérového vybavení, domácího, řemeslnického či zemědělského nářadí a náčiní i drobné zemědělské mechanizace v časovém horizontu od 2. pol. 19. století po současnost. Odráží se zde proměna využívání zemědělské usedlosti jako samostatné obytné a hospodářské jednotky – jak tomu bylo do roku 1945, dále jsou zachyceny změny dané vysídlením původních obyvatel, období kdy byl statek obydlen tzv. „na dožití“, až po léta, kdy je využíván jako rekreační objekt k tak oblíbenému chalupaření.

Hotel Zámek Mostov nabízí romantické posezení s neopakovatelnou atmosférou honosných večírků a dýchánků doby minulé. Tradiční českou kuchyni, zámecká menu a vybraná vína. Hostiny jsou perfektně provedené, obsluha pozorná, osobní. Přímo u otevřeného ohně můžete s přáteli posedět v Gourmet restaurantu Georg a Olga, nebo Loveckém salonku, či v původně hudebním, Růžovém salonku baronky Olgy. Zimní zahrada nabízí romantický pohled do zámeckého parku a je vyzdobena dochovanými a zrestaurovanými malbami na stěnách a stropu s čínskými motivy. V zámku je Společenský sál využívaný pro koncerty , společenské události, ale i rodinné oslavy a firemní akce. V letních měsících mohou návštěvníci využít Letní terasy s výhledem do zámeckého parku.

V Městském muzeu Františkových Lázních naleznete expozici dějin lázní, historii léčebných metod, podstatu léčby, druhy léčebných kúr, historii města, dějiny balneologie. V prostorách probíhají výstavy malujících herců a zpěváků s prodejem obrazů. V pokladně muzea lze zakoupit sklo, keramiku a minerály.

Přírodní rezervace SOOS (Nový Drahov)  je přírodní rezervace evropského významu. Návštěvníci procházejí naučnou stezkou kolem křemelinového štítu, bahenních sopek a minerálních pramenů, mohou navštívit stanici pro poraněné dravé ptáky, geologický park nebo expozici o přírodě rezervace SOOS a Chebska.

Motýlí farma nabízí jak expozici preparovaných motýlů,tak pavilónek s volně poletujícím pestrobarevnými tropickými motýly. Ty lze vidět ve všech stádiích života.

Komorní hůrka. Nejmladší středoevropský vulkán, nacházející se cca. 2 km od Františkových Lázní. Národní přírodní památka, vyhlášena r. 1951 na rozloze 7,08 ha. Tuto sopku mnohokrát navštívil spisovatel J. W. Goethe, vzpomínkou na něj je pamětní deska. Hrad Vildštejn Hrad Vildštejn byl postaven na skále v malebném údolí městečka Skalná ve 12. století rodem Nothaftů. Zajímavé jsou gotické křížové klenby uvnitř přízemí hradu. Zachována je i nejstarší část hradu, románská kaple s původním schodištěm tesaným do kamene. Od roku 2000 je hrad Vildštejn v soukromém vlastnictví. Nově zrekonstruovaný hrad s archeologickou expozicí, galerií a restaurací.

Rozhledna Salingburg Františkovy Lázně, 450 m. n. m. výška 13 m, počet schodů 52 Stojí na jižním okraji města Františkovy Lázně, na místě zvaném Na Vyhlídce. Připomíná spíše pohádkový hrádek než skutečnou rozhlednu. Jméno dostala podle názvu místní léčivé kyselky v roce 1906. Radním i členům okrašlovacího spolku přišlo líto, že lázně nemají žádnou historickou památku, a tak se rozhodli vybudovat na okraji jednoho z parků umělou zříceninu, která měla sloužit také jako rozhledna.

Rozhledna Háj  u Aše, 758 m. n. m., výška 34 m, počet schodů 122 Rozhledna na Háji patří k nejmohutnějším vyhlídkovým stavbám v ČR. Je 34 m vysoká a svými rozměry překonává všechny ostatní kamenné věže v Čechách i na Moravě. Při stavbě bylo spotřebováno 666 m3 žulových kvádrů, 65 000 cihel a 58 vagónů písku, 5 vagónů vápna, 3 vagóny cementu a v neposlední řadě také mnoho lidského potu. Projekt rozhledny pochází od architekta Wilhelma Kreise, který za ni dostal zlatou medaili na umělecké výstavě v Drážďanech. Mariánské Lázně a okolí

Zámek Kynžvart.Původní renesanční objekt ze 16. st. byl přestavěn a rozšířen barokně v letech 1681 – 1691, výsledkem byl trojkřídlý patrový zámek. V letech 1820 – 1833 dostal podobu klasicistní rezidence vilového typu, která sloužila kancléři Metternichovi.

Klášter premonstrátů Teplá  byl založen šlechticem Hroznatou z Ovence. V 15. stol. náleží k největším feudálním vlastníkům půdy v Čechách. Po vyplenění švédskými vojsky koncem 17. stol. byl opět obnoven, v r. 1950 zrušen. V areálu se nachází chrám Zvěstování P. Marie s novorománským portálem a unikátní knihovna s 80 000 svazky.

Rozhledna Hamelika Mariánské Lázně, 722 m. n. m., výška 20 m, počet schodů 120 Místní lidé jí říkají Hamelika, podle původního vrcholu, na němž stojí. Vyhlídkovou věž v podobě hradní zříceniny nechala v roce 1876 postavit městská rada na základě plánů místního stavitele Fridricha Zicklera. Prakticky v nezměněné podobě slouží dodnes.

Hrad Loket. Gotický hrad jehož současná podoba je z doby Václava IV. Založen byl již v II: pol. 12 století v románském slohu. Zajímavostí je, že jako 3. letý zde byl vězněn Karel IV. Po přestavbě začátkem 19. století hrad sloužil jako vězení. Z expozice např.: Hejtmanský dům s expozicí archeologie, gotickým zdivem, zbytky renesanční černé kuchyně, Východní křídlo s velkým sálem a zbytky kaple, Markrabský dům s výstavou porcelánu, vězením a rotundou z 12. století. Expozice historických chladných i palných zbraní.

Německo: náš nejbližší soused za hranicemi město Waldsassen, historické centrum Stiftlandu v lesích Horní Falce, leží u česko-německé hranice v širokém údolí zvaném Wondrebtal. Mnoho půvabných turistických a cyklistických cestiček, výlety do okolí a láskyplně udržované obyčeje – to všechno vytváří kouzlo této krajiny. Jedinečné kulturní pamětihodnosti vábí mnoho návštěvníků: Stiftbazilika. – Waldsassenská bazilika, jeden z nejvelkolepějších barokních kostelů Bavorska, byla vystavena v letech 1682 až 1704.. V opatství je možné navštívit klášterní knihovnu, klenot řezbářského umění baroka a raného rokoka, dokončenou roku 1726. Muzeum Stiftlandu působivě dokumentuje život našich předků. Najdete zde největší sbírku starých dílen a řemeslných nástrojů v Horní Falci. Program doplňují specializované výstavy. Všechny exponáty jsou popsány německy a česky.

zdroj: wikipedia

Bookmark and Share